Kaak en kinlijn

kaak en kinlijn

Maak nu vrijblijvend een afspraak

Tijdens het verouderingsproces veranderen er meerdere factoren in het gelaat.

De structuur van de botten in de schedel, een van de belangrijkste steunende structuren in het gezicht, neemt af en verandert van positie.
De kin projectie kan van nature meer of minder zijn maar neemt door de jaren heen wat af.
Het vetweefsel in de speciale oppervlakkige en diepere compartimenten, dat tesamen met de botstructuren mede verantwoordelijk is voor de mooie contouren van het gelaat, slinkt en zakt richting de onderkant van het gelaat.
De huid verliest aan elasticiteit en stevigheid, waardoor deze mede door afgenomen steun sneller gaat ‘hangen’.

Allemaal zeer natuurlijke veranderingen! Echter, deze veranderingen zorgen er wel voor dat op verschillende niveaus in het gelaat de veroudering kan gaan tonen.

strakkere kaaklijn

liposuctie kin

De kaaklijn is hier een van. Er treedt een toenemend verlies van definitie van de kaaklijn op naarmate het bot van de onderkaak wordt geresorbeerd en opnieuw wordt gevormd.
Rond de leeftijd van 35 jaar begint botresorptie plaats te vinden in de onderkaak. Dit resulteert in een verlies van de hoogte en lengte van de onderkaak, wat leidt tot een meer stompe onderkaakhoek, kinretrusie (naar achter trekken van de kin) en een geaccentueerde voorkaak groeve.

Het verouderingsproces resulteert dus onder andere in marionetplooien, een onderkin en een slecht gedefinieerde kaaklijnen. Pas bij veroudering ontstaan ​​de kaak- en marionetplooien.

Bij kaaklijn veroudering kan de definitie hiervan langs het aspect van het ondervlak vaak onderbroken raken wanneer de huid onder andere door slapte gaat hangen ter hoogte van de kaaklijn. Het gevolg is dat er visueel een soort ‘hamsterwang’ ontstaat.

Daarnaast ontstaat door een minder sterke kaakhoek een verouderingsbeeld. Hoe jonger de persoon, hoe ‘harder’ de kaakhoek is. Naarmate de leeftijd toeneemt en de botstructuren veranderen, wordt deze hoek minder scherp en ontstaat het beeld van een oudere kaaklijn.

Het belang van een goed gedefinieerde kaaklijn is hiermee heel duidelijk. Het zorgt dat de verouderingsprocessen zoals hierboven beschreven minder zichtbaar worden. Het geeft het gelaat daarmee een jeugdiger aspect. Daarnaast is het van belang dat de kinprojectie, welke ook veranderd kan zijn, passend is. Vooral in het profiel is dit goed te onderscheiden. Mannen mogen een wat bredere kin hebben en vrouwen wat smaller. Echter voor beiden geldt dat de projectie moet kloppen.Deze projectie draagt tevens bij aan het beeld van de kaaklijn.

In de praktijk kan met een Radiesse of Hyaluronzuur kaaklijn behandeling, de kaaklijn weer hersteld worden tot één lijn. Tevens kan hiermee de projectie van de kin, indien raadzaam, verbeterd worden waardoor het meer passend is bij de dimensies van het gelaat.

strakke kinlijn

onderkin verminderen

De kinlijn is bij sommige personen een hele diepe dwarse lijn op de kin, net onder de onderlip. Soms kan het hierdoor lijken alsof de kin omhoog staat. Deze kinlijn is met Hyaluronzuur filler of Radiesse te verzachten. Ook een Botox behandeling kan soms helpen om dit effect nog te verbeteren.

Het is belangrijk te vermelden dat deze aanpassingen altijd passend moeten zijn en blijven bij de werkelijke leeftijd van de patient. Een kaaklijn en kin mogen niet te ‘scherp’ worden. Dit geeft een zeer gemaakt en onnatuurlijk beeld. Een kaaklijn van een ouder persoon is altijd wat minder scherp gedefinieerd. Dit betekent dan ook dat dit door patient als ook de behandelaar geaccepteerd moet worden. Echter, een verbetering van het beeld en betere definities van de kin en kaaklijn kan ontzettend veel opleveren en bijdragen aan het beeld.

Maak nu vrijblijvend een afspraak